LIBOSVÁRY

  • Libosváry
  • Loukov

 

 

 

 

Předvánoční setkání v Libosvárech
V pátek 23.11. 2018 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání Libosvárských seniorek. Příjemné bylo vzpomínání na prožívání vánoc v jednotlivých rodinách a také v krajích původu účastnit.  Velmi zajímavá byla přednáška MUDr Drescherové týkající se problematiky péče o seniory a jejích zdravotních problémů. Pozvání na setkání přijal pan starosta ing. Zlámal a seznámil přítomné s realizovanými akcemi a zmínil se také o nových akcích, které obec připravuje. Závěrem setkání se s námi podělil o své zážitky z pouti do „Svaté země“  pan farář Vratislav Kozub.

Setkání bylo velmi příjemné a již se těšíme na příští.


5418418442

ukgvjthiugojnkm

jzvizfgoui hj

uliponugzvsx

 

 

Postřehy z Libosvár

8992

Momentka našeho místního řezbáře pana Voharka, kde můžeme vidět jeho obrovské soustředění při dokončování čtvrté sochy do našeho Libosvárského Betléma. Soch bude celkem šest a přibude i beránek.
Takže mistře, hodně zdaru !

HODY 2017

 

ROZHLEDNA 2017

ZFJTZHZN

Krásné červnové počasí využil " Klub důchodkyň z Libosvár " k navštívení rozhledny na Kelčském Javorníku. I nejstarší občanky obce využily této příležitosti zhlédnout novou rozhlednu a pokochat se krásnou přírodou. Deset žen dokonce vystoupilo až na vrchol rozhledny. Myslím, že výlety se vydařily a všichni byli spokojeni.

Děkuji panu starostovi za zajištění dopravy. Milena Skácelová

FOTOGALERIE ZDE

 

ČARODĚJNICE 2017

FOTOGALERIE ZDE

 

4. SETKÁNÍ DŮCHODKYŇ Z LIBOSVÁR

 9.4.2017 se uskutečnilo již „4. SETKÁNÍ DŮCHODKYŇ Z LIBOSVÁR“ ( FOTOGALERIE ZDE ) .

Dostavilo se 20 žen a pozvání přijal i pan starosta obce. Byl domluven výlet na nejvyšší horu Hostýnských vrchů Javorník. Potom nám místní cvičitelka jógy předvedla protahovací cviky a cviky na zpevnění krční a bederní páteře. Po večeři, kávě a dezertu vystoupilo „POHNUTÉ DIVADLO“ z Loukova pod vedením paní Mirky Koutné. Skvěle ztvárněné kabaretní představení opravdu pobavilo všechny přítomné.

Díky všem za účast.
M.S.

 

Fotogalerie akcí

1. Prodejní vánoční výstava v Libosvárech

3. Setkání důchodkyň 2016

 

 

Pálení čarodějnic 2006

Dne 6.5.2006 se uskutečnilo v pořadí již čtvrté „pálení čarodějnic. Tato nová tradice, si v obci díky pořadatelům, postupně získává velkou oblibu o čemž svědčí velký počet účastnic jak juniorek, tak seniorek .I přes nepřízeň počasí se této hezké akce zúčastnilo také mnoho diváků, kterým k poslechu a tanci zahráli „JOŽINOVI KANCI“ Závěrečná dekorace vítězek soutěže o nejkrásnější čarodějnici potvrdila ambice favoritek minulých ročníků.

15 6 8

2 4 7 3

 

Vodění medvěda 2007

Dne 3.3.2007 tradičně jako každý rok uspořádali členové hasičského sboru z Libosvár „TRADIČNÍ VODĚNÍ MEDVĚDA“ . Průvod masek po celé vesnici provázela dechová kapela „LIBOSVÁRKA“ Letošního vodění medvěda se zúčastnil velký počet hezkých masek (16 osob) což je obdivuhodné vzhledem k velikosti obce. Za zachování této prastaré tradice patří velký dík hasičům, muzikantům a především všem maskám.

11 1 1

1 1 1 1

 

Vodění medvěda 2009

1111

1111

1111

111

 

Smrtná neděle 2007

Děvčata z Libosvár, tak jako v minulosti bezpočet jejich předchůdkyň, také letos dodržely tento prastarý zvyk, který má své kořeny v pohanských dobách a patří do koloritu loučení se zimou a vítání jara.

1111 11

 

Smrtná neděle 2008

222222222222222222

 

Květná nedělě 2008

125

 

Velikonoční klapotání 2007

Také v roce 07 o velikonocích, dodrželi chlapci z Libosvár tuto prastarou tradici, kdy na „ZELENÝ ČTVRTEK“ po podvázání zvonů nahrazují zvonění klapotáním až do VZKŘÍŠENÍ na „BÍLOU SOBOTU“.

4 4 4 4

 

Hody 2008

5555555555555555555555